Giá: 7. 500.000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc (Sản xuất theo giấy

phép của Ibanez)

 

 


Xem hướng dẫn thanh toán ]

Follow us

HUY QUANG PIANO