Giá: 3.200.000 VNĐ

Xuất xứ: Trung Quốc (Sản xuất theo giấy

phép của Takamine Guitar)

 

 


Xem hướng dẫn thanh toán ]

 

 

Follow us

HUY QUANG PIANO