Giá: 123$  = 2.750.000đ (bao gồm đàn và nguồn) (Theo tỉ giá USD ngay 20/02/2016 là 2237)
Giá bao gồm phụ kiện: 135$ = 3.000.000đ ( thêm chân và bao da).

Bảo hành: 24 tháng

Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế Giá trị gia tăng (VAT).

Xuất xứ: Trung Quốc

Xin lưu ý:

Giá đàn thay đổi theo giá USD. Quí khách có thể mua rẻ hơn hoặc đắt hơn, tùy theo giá USD qui đổi sang VNĐ của Ngân hàng Ngoại thương.

Muốn biết tỉ giá USD của Ngân hàng Ngoại thương thời điểm mua hàng, quí khách bấm 80111005, bấm phím 3 , quí khách gọi từ tỉnh thành khác, xin bấm thêm 04 80111005.

Muốn biết giá sản phẩm tại thời điểm mua hàng, quí khách lấy giá USD của sản phẩm, nhân với tỉ giá bán ra của VND/USD tại thời điểm đó.

Thông tin về sản phẩm:

  • Số phí đàn: 61 phím
  • Số tiếng đàn:400 tiếng
  • Số giai điệu:150 điệu
  • Số bài mẫu:110 bài
  • Phức điệu tối đa: 48
  • Hiển thị: Màn hình 92mm - 40mm
  • Rộng (Width) – Dài (Depth) – Cao (Height): 307 mm – 946 mm – 92 mm
  • Trọng lượng (Weight): 3.4 kg

  

           

 

                                

 

 


Xem hướng dẫn thanh toán ]

 

 

Follow us

HUY QUANG PIANO