Giá1122 USD = 24.825.000 VND  ( Giá đã bao gồm phụ kiện : nguồn, chân gỗ, Pedal 3 chân ( như hình trên) và được tính theo tỉ giá  ngày 21/11/2014 = 2139)

 

Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết sản phẩm:

88 keys (Ivory Feel-G keyboard)

5 levels, Fixed Touch

SuperNATURAL Piano Sound

128 voices

30 tones

Transpose -6 to +5 (in semitones)

1 track

Recorder Section: 1 song

Approx. 30,000 notes

Quarter note = 10 to 500

Metronome Beat: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8

Max. 10 songs

nternal Songs 189 songs

Xem thêm chi tiết (english)

Chú ý:

Giá đàn thay đổi theo giá USD. Quí khách có thể mua rẻ hơn hoặc đắt hơn, tùy theo giá USD qui đổi sang VNĐ của Ngân hàng Ngoại thương.

Muốn biết tỉ giá USD của Ngân hàng Ngoại thương thời điểm mua hàng, quí khách bấm 80111005, bấm phím 3 , quí khách gọi từ tỉnh thành khác, xin bấm thêm 04 80111005.

Muốn biết giá sản phẩm tại thời điểm mua hàng, quí khách lấy giá USD của sản phẩm, nhân với tỉ giá bán ra của VND/USD tại thời điểm đó.

 


Xem hướng dẫn thanh toán ]

 

Follow us

HUY QUANG PIANO