Giá: 63 000 000 VNĐ

Xuất xứ: Yamaha - Nhật Bản/Indo

(kèn làm tại Nhật, hộp kèn làm tại Indo)

Follow us

HUY QUANG PIANO