Giá:

6 500 000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi (Bao gồm hộp, chổi lau kèn, dây đeo và 01 lưỡi gà của Pháp)

Xuất xứ: Trung Quốc

Bình luận: Có thể dùng rất ổn cho các bạn không chuyên. Nghệ sĩ saxophone

nổi tiếng Quyền Văn Minh đã lấy một cái tương tự tặng bạn không chuyên và

không hề ca thán về chất lượng với mục đích chơi Amateur.

Gallery

Follow us

HUY QUANG PIANO