Piano Pedal Extender.

Pedal điều chỉnh nối dài.

Giúp cho tư thế ngồi học đàn của trẻ nhỏ tự nhiên và chính xác.

 

Giá: 1 800 000 VNĐ.

Màu sắc: đen bóng.


Follow us

HUY QUANG PIANO