• HUY QUANG PIANO
  • HUY QUANG PIANO
 

 

Báo mạng nhiều cái thối nát thật.

Tôi đ..biết Ngọc Trinh là đứa nào, tôi cũng chưa nhìn thấy ảnh nó bao giờ và có nhìn thấy cũng chưa bao giờ cho vào đầu, nếu thấy ngoài đường mà xinh xinh thì có khi cũng nhìn nhưng kiểu lăng xê giẻ rách này đọc là thấy buồn nôn.

Tổ cha báo với cả chí !

Nữ phục vụ “trắng hơn Ngọc Trinh” khiến cả quán cơm dừng đũa

 

Khuyến cáo, tốt nhất không nên đọc vì tôi cũng không đọc, nhìn tiêu đề là muốn bệnh rồi.

 

 

HQ

Follow us

HUY QUANG PIANO