Giá: 521$ = 12.000.000 VND

8 Touch-sensitive drum pads allow expressive playing AUX in jack for connecting and playing along with an MP3 player Tempo control using Tap Start Hand percussion mode with Latin drums allows playing with hands 254 GM compatible Voices assignable to any pad Two assignable foot pedals included for kick, hi-hat or any other Voice 100 built-in songs for learning and playing along with 50 Programmed Drum Kits + custom kits 32-note polyphony Reverb and Master EQ Large 3-Digit LED Shows Selection Record your own songs 

 

Chú ý: Do chính sách kinh doanh của hãng Yamaha sau khi ra một số lượng sản phẩm mới bán cho các đại lý, nếu đại lý nào lấy ít, bán hết trước, những đại lý lấy nhiều hàng hơn thường sẽ thao túng giá cả vì lúc đó, hàng tạm thời hết trên thị trường. Các đại lý đã bán hết muốn có hàng lại thì phải đặt hàng thì Yamaha mới sản xuất, thời gian có thể kéo dài vài tháng cho đến khi có hàng, vì vậy, chúng tôi không thể có giá cả ổn định và cập nhật liên tục trên website của Công ty được.

Mặt khác, mặt hàng chủ đạo của Công ty là piano cơ cũ và mới nên việc cập nhật thường xuyên giá cả của các loại đàn phím điện tử luôn làm mất thời gian cho hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật, nhưng nếu có sự thay đổi về giá mà chưa kịp cập nhật đối với mặt hàng này, xin quí khách thông cảm.

Muốn biết chính xác giá cả hiện tại của mặt hàng này, xin gọi đến Công ty 04. 35 123 144 hoặc 04.2214 0104.

 

 

Giá đàn thay đổi theo giá USD qui đổi.

Quí khách có thể mua rẻ hơn hoặc đắt hơn, tùy theo giá USD qui đổi sang VND trên thị trường tự do tại thời điểm mua hàng .

Muốn biết tỉ giá USD trên thị trường tự do  tại thời điểm mua hàng, quí khách bấm 80111005, bấm phím 2, rồi bấm phím 1; quí khách gọi từ tỉnh thành khác, xin bấm thêm 04 80111005.

 


Xem hướng dẫn thanh toán ]

 

 

Follow us

HUY QUANG PIANO